สร้างแผนภาพออนไลน์
ใช้งานได้พร้อมกัน!

Cacoo เป็นเครื่องมือวาดรูปออนไลน์ที่ใช้งานง่าย สามารถใช้สร้างแผนภาพที่หลากหลาย เช่น แผนผังเว็บไซต์ ไวร์เฟรม UML และแผนภูมิเครือข่ายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    TechCrunch lifehacker Mashable The NewYork Times