ใช้ Cacoo โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแพ็กเกจฟรี

Cacoo for Business

แพ็กเกจสำหรับผู้ใช้คนเดียว Plus

แพ็กเกจฟรี Free

ราคา จ่ายเป็นรายปีคุ้มค่ากว่า
Basic Premium Max
$18.00 $49.00 $99.00
( สำหรับ 1 เดือน )

ชำระเงินแบบรายปีประหยัดถึง17%

$4.95

(สำหรับ 1 เดือน)

ชำระเงินแบบรายปีประหยัดถึง17%

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Users Under Cacoo for Business, organization members can use paid features.
10 30 ไม่จำกัด
Individual Individual
Sharing Diagram Under Cacoo for Business, you can share your diagrams by project with various options instead of shared folder.

โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใช้สำหรับการใช้งานแผนภาพร่วมกันกับบุคคลที่ทำงานร่วมกันภายในโฟลเดอร์ ผู้ใช้ไม่ต้องเชิญบุคคลเข้าทีละแผนภาพอีกต่อไป
บุคคลที่ทำงานร่วมกันภายในโฟลเดอร์จะสามารถเข้าถึงและแก้ไขแผนภาพในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันได้
Share by project
Diagram privilege options are available
Group sharing is available
Security options are available
Unlimited users per diagram
Unlimited users per shared folder
สูงถึง 15 คนต่อแผนภาพ
สูงถึง 3 คนต่อโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
Sharing Privilege มีสมาชิกจัดการทีมงานได้หลายคน Administrator, Editor or Viewer Every sharers can edit Every sharers can edit
การจัดการผู้ใช้ Administrators can manage organization member. มีให้ใช้งาน ไม่มีให้ใช้งาน ไม่มีให้ใช้งาน
Security Management Under Cacoo for Business, administrators can control security options such as disallowing "Open diagram to public by URL". มีให้ใช้งาน ไม่มีให้ใช้งาน ไม่มีให้ใช้งาน
เอกสารที่ใช้ได้ แผนภาพ Cacoo มีหลายเอกสารได้
จำนวนเอกสารของผู้ใช้งานแพ็กเกจแบบฟรีจะจำกัดอยู่
2,000 sheets 20,000 sheets 100,000 sheets
1,000 sheets 25 เอกสาร
Project Allowed Number of project you can create in an organization.
30 100 200
ไม่มีให้ใช้งาน ไม่มีให้ใช้งาน
Project Member Allowed Number of users you can invite to projects.
10 30 ไม่จำกัด
ไม่มีให้ใช้งาน ไม่มีให้ใช้งาน
รูปแบบแฟ้มส่งออก SVG เป็นรูปแบบภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์แบบมาตรฐานของเว็บไซต์

รองรับรูปแบบเวกเตอร์
PDF, PPT, PS, SVG, PNG

ตัวอย่าง

รองรับรูปแบบเวกเตอร์
PDF, PPT, PS, SVG, PNG

ตัวอย่าง

PNG เท่านั้น
ประวัติการแก้ไข คุณสามารถดูประวัติของการแก้ไขได้ เมื่อบันทึกแผนภาพแล้วจะมีประวัติเพิ่มใหม่ทุกครั้ง

มีประวัติการแก้ไขและการเน้นส่วนที่ต่างจากของเดิม

ตัวอย่าง12

มีประวัติการแก้ไขและการเน้นส่วนที่ต่างจากของเดิม

ตัวอย่าง12

ไม่มีให้ใช้งาน
Insert Image Size Maximum file size of an image for inserting into a diagram.

10 MB

10 MB

0.5 MB (512 KB)
ระบบการชำระเงิน Currently we accept payments via credit card for Cacoo for Business and via PayPal for Plus plan. Credit card
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Cacoo for Business trial application
Enter EMail EMail is not valid.
Email
Start trial of Cacoo for Business with registration for Nulab Account
If you already have your Nulab Account, please start here.

Nulab Account registration is required to start Cacoo for Business.

You are already an administrator

Do you want to register a new organization? If you need to know more detail about Cacoo for Business, please see the Cacoo for Business guidance from here.

Learn more

Secure and flexible sharing. Cacoo for Business makes your business smart. You can start 30 days trial for free now.

FAQ

ฉันจะชำระเงินรายการที่สองและต่อจากนั้นได้อย่างไร

Business

Your subscription will be automatically renewed with your credit card at the end of your payment period unless you cancel your plan beforehand.

Plus Team

การบอกรับสมาชิกของคุณจะได้รับการต่ออายุโดย PayPal และการสิ้นสุดสถานะการชำระเงินนอกจากคุณยกเลิกแพ็กเกจก่อนหน้านั้น

ฉันจะยกเลิกแพ็กเกจนำระเงินได้อย่างไร

Business

Please cancel your plan from Nulab Account.

Plus Team

กรุณาเข้าสู่ระบบ PayPal แล้วยกเลิกการชำระเงินไปยัง Cacoo อัตโนมัติ
คุณยังคงมีสถานะเป็นผู้ใช้แพ็กเกจชำระเงินจนกระทั่งสถานะการชำระเงินสิ้นสุดลง
คุณสามารถตรวจสอบสถานะแพ็กเกจชำระเงินได้จากหน้าประวัติการชำระเงิน

โปรดแสดงวิธียกเลิก PayPal

จะเกิดอะไรขึ้นกับแผนภาพที่แบ่งปันระหว่างผู้ใช้แพ็กเกจฟรีและผู้ใช้แพ็กเกจชำระเงิน

Business

You can share your diagram to all members in your organization. All members in an organization can use paid plan features.

Plus Team

การจำกัดจะขึ้นอยู่กับเจ้าของแผนภาพ การส่งออก SVG จะจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ใช้งานแพ็กเกจชำระเงิน

ฉันจะกลับไปใช้แพ็กเกจฟรีหลังจากเลิกใช้แพ็กเกจชำระเงินได้หรือไม่

Business

Diagrams in an organization are available in same organization so you can't use them under Free or Plus plan. If your organization is not valid by cancelling or pending the plan, all diagrams in the organization will be removed.

Plus Team

ได้ แผนภาพที่คุณสร้างหรือแบ่งปันในระหว่างที่คุณใช้แพ็กเกจชำระเงินจะยังอยู่เหมือนเดิม บัญชีผู้ใช้ของคุณจะมีข้อจำกัดแบบเดียวกับแพ็กเกจฟรีเมื่อสร้างและแบ่งปันแผนภาพ

ฉันเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจที่สูงกว่าได้หรือไม่

Business

Please request upgrading plan from Nulab Account.

Plus Team

ขออภัย ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจที่สูงกว่าได้ในระยะเวลาที่สมัคร กรุณายกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติใน PayPal แล้วสมัครแพ็กเกจใหม่เมื่อสิ้นสุดสัญญา